Σχετικά με

Το ιστολόγιό μας ασχολείται με pro-family και pro-life θεματολογία. Ως θέματα pro-family νοούνται εκείνα που αφορούν τη στήριξη της παραδοσιακής μορφής της οικογένειας στη σύγχρονη εποχή. Ως θέματα pro-life νοούνται εκείνα που αφορούν την υπεράσπιση της ζωής και αξιοπρέπειας του ανθρώπου, από τη στιγμή της σύλληψής του. Σχετικά με το περιεχόμενο των άρθρων, διαβάστε και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης.